User Tools

Site Tools


4325--8009-b-guin-la-gi

8009 Béguin
Tên
Tên Béguin
Tên chỉ định 1989 BA1
Phát hiện
Người phát hiện C. Pollas
Ngày phát hiện 25 tháng 1 năm 1989
Nơi phát hiện Caussols
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Lệch tâm (e) 0.1614817
Bán trục lớn (a) 2.7725761 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.3248558 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.2202964 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.62 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 36.46519°
Kinh độ (Ω) 246.63012°
Acgumen (ω) 166.91852°
Độ bất thường trung bình (M) 84.19740°

8009 Béguin là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1686.2565176 ngày (4.62 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 25 tháng 1 năm 1989.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 13 tháng 4 năm 2008. 
4325--8009-b-guin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)