User Tools

Site Tools


4326--8313-christiansen-la-gi

Christiansen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
Nơi khám phá Xinglong
Ngày khám phá 19 tháng 12 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8313
Tên thay thế 1996 YU1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1704827
Viễn điểm quỹ đạo 3.0498817
Độ lệch tâm 0.1684555
Chu kỳ quỹ đạo 1540.2976523
Độ bất thường trung bình 344.07735
Độ nghiêng quỹ đạo 14.69333
Kinh độ của điểm nút lên 113.02361
Acgumen của cận điểm 251.39870
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

8313 Christiansen (1996 YU1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 12 năm 1996 bởi Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD ở Xinglong.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8313 Christiansen
4326--8313-christiansen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)