User Tools

Site Tools


4327--8474-rettig-la-gi

Rettig
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 15 tháng 4 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8474
Tên thay thế 1985 GA1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8405992
Viễn điểm quỹ đạo 2.6072070
Độ lệch tâm 0.1723564
Chu kỳ quỹ đạo 1211.3572006
Độ bất thường trung bình 295.17110
Độ nghiêng quỹ đạo 5.90622
Kinh độ của điểm nút lên 132.71298
Acgumen của cận điểm 141.62108
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

8474 Rettig (1985 GA1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 4 năm 1985 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8474 Rettig
4327--8474-rettig-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)