User Tools

Site Tools


4328--8647-populus-la-gi

Populus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Haute-Provence
Ngày khám phá 2 tháng 9 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8647
Đặt tên theo Populus
Tên thay thế 1989 RG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8985642
Viễn điểm quỹ đạo 2.6534464
Độ lệch tâm 0.1658349
Chu kỳ quỹ đạo 1254.1755336
Độ bất thường trung bình 109.60524
Độ nghiêng quỹ đạo 3.91266
Kinh độ của điểm nút lên 313.12947
Acgumen của cận điểm 100.39934
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

8647 Populus (1989 RG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 1989 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Haute-Provence.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8647 Populus
4328--8647-populus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)