User Tools

Site Tools


4330--8943-stefanozavka-la-gi

8943 Stefanozavka là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1711.0573564 ngày (4.68 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 30 tháng 1 năm 1997.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
4330--8943-stefanozavka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)