User Tools

Site Tools


4331--9056-piskunov-la-gi

Piskunov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi ?
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 1 tháng 3 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9056
Tên thay thế 1992 EQ14
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6711246
Viễn điểm quỹ đạo 2.9175762
Độ lệch tâm 0.0440982
Chu kỳ quỹ đạo 1706.1598437
Độ bất thường trung bình 205.95705
Độ nghiêng quỹ đạo 2.73827
Kinh độ của điểm nút lên 220.52180
Acgumen của cận điểm 262.35815
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

9056 Piskunov (1992 EQ14) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 3 năm 1992 ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9056 Piskunov
4331--9056-piskunov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)