User Tools

Site Tools


4332--9203-myrtus-la-gi

Myrtus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 9 tháng 10 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9203
Đặt tên theo Myrtus
Tên thay thế 1993 TM16
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8589611
Viễn điểm quỹ đạo 3.4833841
Độ lệch tâm 0.0984530
Chu kỳ quỹ đạo 2062.6627785
Độ bất thường trung bình 327.95443
Độ nghiêng quỹ đạo 2.57501
Kinh độ của điểm nút lên 85.22755
Acgumen của cận điểm 164.34674
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

9203 Myrtus (1993 TM16) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 10 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 9203 Myrtus
4332--9203-myrtus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)