User Tools

Site Tools


4333--9373-hamra-la-gi

Hamra
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9373
Tên thay thế 1993 FY43
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2583913
Viễn điểm quỹ đạo 2.9375579
Độ lệch tâm 0.1307108
Chu kỳ quỹ đạo 1529.5045247
Độ bất thường trung bình 131.47316
Độ nghiêng quỹ đạo 2.38530
Kinh độ của điểm nút lên 352.46580
Acgumen của cận điểm 299.65079
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

9373 Hamra (1993 FY43) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9373 Hamra
4333--9373-hamra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)