User Tools

Site Tools


4334--9541-magri-la-gi

9541 Magri là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1196.1561125 ngày (3.27 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 11 tháng 2 năm 1983.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 10 tháng 5 năm 2008. 
4334--9541-magri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)