User Tools

Site Tools


4335--9870-maehata-la-gi

Maehata
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 24 tháng 2 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9870
Tên thay thế 1992 DA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9461560
Viễn điểm quỹ đạo 2.7355052
Độ lệch tâm 0.1686045
Chu kỳ quỹ đạo 1308.1375385
Độ bất thường trung bình 160.36665
Độ nghiêng quỹ đạo 3.71197
Kinh độ của điểm nút lên 27.60985
Acgumen của cận điểm 164.34610
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

9870 Maehata (1992 DA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 2 năm 1992 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9870 Maehata
4335--9870-maehata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)