User Tools

Site Tools


4337--10055-silcher-la-gi

Silcher
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Tautenburg
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 22 tháng 12 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10055
Tên thay thế 1987 YC1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7992624
Viễn điểm quỹ đạo 3.1228100
Độ lệch tâm 0.0546342
Chu kỳ quỹ đạo 1861.0755683
Độ bất thường trung bình 72.43202
Độ nghiêng quỹ đạo 0.46403
Kinh độ của điểm nút lên 125.13927
Acgumen của cận điểm 247.20784
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

10055 Silcher (1987 YC1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 12 năm 1987 bởi Freimut Börngen ở Tautenburg. Nó được đặt theo tên German composer Friedrich Silcher.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10055 Silcher
4337--10055-silcher-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)