User Tools

Site Tools


4338--10201-korado-la-gi

Korado
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá 12 tháng 7 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10201
Đặt tên theo Korado Korlević
Tên thay thế 1997 NL6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7794742
Viễn điểm quỹ đạo 2.1924643
Bán trục lớn 2.1924643
Độ lệch tâm 0.1883680
Chu kỳ quỹ đạo 1185.7612212
Độ bất thường trung bình 134.16713
Độ nghiêng quỹ đạo 4.42155
Kinh độ của điểm nút lên 192.62496
Acgumen của cận điểm 85.80885
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.7

10201 Korado (1997 NL6) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được đặt theo tên nhà thiên văn học Croatia Korado Korlević, ông đã phát hiện ra nó ngày 12 tháng 7 năm 1997 ở đài thiên văn Farra d'Isonzo tại Ý.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2009. 
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 10201 Korado
4338--10201-korado-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)