User Tools

Site Tools


4339--10545-k-llunge-la-gi

10545 Källunge (tên chỉ định: 1992 EQ9) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được khám phá thông qua UESAC ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 2 tháng 3 năm 1992. Nó được đặt theo tên Källunge, ở Gotland, Thụy Điển.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 10001–11000
  • JPL Small-Body Database Browser
4339--10545-k-llunge-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)