User Tools

Site Tools


4340--10721-tuterov-la-gi

Tuterov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. G. Karachkina
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 17 tháng 8 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10721
Tên thay thế 1986 QO4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8502052
Viễn điểm quỹ đạo 2.6867792
Độ lệch tâm 0.1843899
Chu kỳ quỹ đạo 1247.9706178
Độ bất thường trung bình 114.64786
Độ nghiêng quỹ đạo 6.65680
Kinh độ của điểm nút lên 3.03833
Acgumen của cận điểm 1.50151
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

10721 Tuterov (1986 QO4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1986 bởi L. G. Karachkina ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10721 Tuterov
4340--10721-tuterov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)