User Tools

Site Tools


4341--7666-keyaki-la-gi

Keyaki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Cross
Nơi khám phá Sendai Municipal
Ngày khám phá 4 tháng 11 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7666
Tên thay thế 1994 VC1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1393320
Viễn điểm quỹ đạo 3.2944470
Độ lệch tâm 0.2125804
Chu kỳ quỹ đạo 1635.7103188
Độ bất thường trung bình 39.95597
Độ nghiêng quỹ đạo 3.67635
Kinh độ của điểm nút lên 20.30188
Acgumen của cận điểm 346.17295
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

7666 Keyaki (1994 VC1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 11 năm 1994 bởi K. Cross ở Sendai Municipal.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7666 Keyaki
4341--7666-keyaki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)