User Tools

Site Tools


4342--8010-b-hnhardt-la-gi

8010 Böhnhardt
Tên
Tên Böhnhardt
Tên chỉ định 1989 GB1
Phát hiện
Người phát hiện Eric Elst
Ngày phát hiện 3 tháng 4 năm 1989
Nơi phát hiện Đài thiên văn Nam Âu
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1055963
Bán trục lớn (a) 3.1644848 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.8303269 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.4986427 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.63 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 5.51600°
Kinh độ (Ω) 222.35274°
Acgumen (ω) 253.94526°
Độ bất thường trung bình (M) 213.37714°

8010 Böhnhardt là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2056.1413401 ngày (5.63 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 3 tháng 4 năm 1989.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 13 tháng 4 năm 2008. 
4342--8010-b-hnhardt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)