User Tools

Site Tools


4343--8163-ishizaki-la-gi

Ishizaki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 27 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8163
Tên thay thế 1990 UF2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9522975
Viễn điểm quỹ đạo 2.5605865
Độ lệch tâm 0.1347894
Chu kỳ quỹ đạo 1238.0400176
Độ bất thường trung bình 290.02627
Độ nghiêng quỹ đạo 6.89275
Kinh độ của điểm nút lên 205.47874
Acgumen của cận điểm 337.79248
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

8163 Ishizaki (1990 UF2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 10 năm 1990 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8163 Ishizaki
4343--8163-ishizaki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)