User Tools

Site Tools


4344--8314-tsuji-la-gi

Tsuji
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 25 tháng 10 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8314
Tên thay thế 1997 US8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7775426
Viễn điểm quỹ đạo 3.5806948
Độ lệch tâm 0.1263168
Chu kỳ quỹ đạo 2070.4204040
Độ bất thường trung bình 147.93853
Độ nghiêng quỹ đạo 1.48012
Kinh độ của điểm nút lên 165.42975
Acgumen của cận điểm 42.95084
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

8314 Tsuji (1997 US8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 10 năm 1997 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8314 Tsuji
4344--8314-tsuji-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)