User Tools

Site Tools


4346--8648-salix-la-gi

Salix
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Haute-Provence
Ngày khám phá 2 tháng 9 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8648
Đặt tên theo Willow
Tên thay thế 1989 RJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7133802
Viễn điểm quỹ đạo 2.8074072
Độ lệch tâm 0.2419992
Chu kỳ quỹ đạo 1241.2937039
Độ bất thường trung bình 129.59740
Độ nghiêng quỹ đạo 3.68782
Kinh độ của điểm nút lên 206.46908
Acgumen của cận điểm 215.87289
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

8648 Salix (1989 RJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 1989 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Haute-Provence.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8648 Salix
4346--8648-salix-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)