User Tools

Site Tools


4347--8777-torquata-la-gi

Torquata
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8777
Tên thay thế 5016 T-3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3940432
Viễn điểm quỹ đạo 3.1223202
Độ lệch tâm 0.1320212
Chu kỳ quỹ đạo 1673.1418029
Độ bất thường trung bình 74.30611
Độ nghiêng quỹ đạo 9.88275
Kinh độ của điểm nút lên 139.44321
Acgumen của cận điểm 53.78479
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

8777 Torquata (5016 T-3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1977 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8777 Torquata
4347--8777-torquata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)