User Tools

Site Tools


4349--9059-dumas-la-gi

Dumas
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 8 tháng 8 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9059
Tên thay thế 1992 PJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9937423
Viễn điểm quỹ đạo 2.3392787
Độ lệch tâm 0.0797449
Chu kỳ quỹ đạo 1164.7684715
Độ bất thường trung bình 42.15715
Độ nghiêng quỹ đạo 2.89209
Kinh độ của điểm nút lên 270.27005
Acgumen của cận điểm 336.83314
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

9059 Dumas (1992 PJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 8 năm 1992 bởi E. W. Elst ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9059 Dumas
4349--9059-dumas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)