User Tools

Site Tools


4350--9204-m-rike-la-gi

9204 Mörike là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1301.4407564 ngày (3.56 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 4 tháng 8 năm 1994.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 10 tháng 5 năm 2008. 
4350--9204-m-rike-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)