User Tools

Site Tools


4351--9542-eryan-la-gi

Eryan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 12 tháng 10 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9542
Tên thay thế 1983 TU1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1184210
Viễn điểm quỹ đạo 2.6787920
Độ lệch tâm 0.1168118
Chu kỳ quỹ đạo 1356.8659111
Độ bất thường trung bình 242.95801
Độ nghiêng quỹ đạo 8.30586
Kinh độ của điểm nút lên 49.13005
Acgumen của cận điểm 307.39393
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

9542 Eryan (1983 TU1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 10 năm 1983 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9542 Eryan
4351--9542-eryan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)