User Tools

Site Tools


4352--9871-jeon-la-gi

Jeon
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Fujii và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 28 tháng 2 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9871
Tên thay thế 1992 DG1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0098011
Viễn điểm quỹ đạo 2.7285329
Độ lệch tâm 0.1516845
Chu kỳ quỹ đạo 1331.9623001
Độ bất thường trung bình 125.80940
Độ nghiêng quỹ đạo 5.57663
Kinh độ của điểm nút lên 348.10568
Acgumen của cận điểm 231.16065
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

9871 Jeon (1992 DG1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 2 năm 1992 bởi T. Fujii và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9871 Jeon
4352--9871-jeon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)