User Tools

Site Tools


4354--10203-flinders-la-gi

Flinders
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. B. Zoltowski
Nơi khám phá Woomera
Ngày khám phá ngày 1 tháng 8 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10203
Đặt tên theo Matthew Flinders
Tên thay thế 1997 PQ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0248577
Viễn điểm quỹ đạo 2.3802345
Độ lệch tâm 0.0806741
Chu kỳ quỹ đạo 1193.9494621
Độ bất thường trung bình 344.85185
Độ nghiêng quỹ đạo 4.69384
Kinh độ của điểm nút lên 125.16069
Acgumen của cận điểm 306.66262
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

10203 Flinders (1997 PQ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 8 năm 1997 bởi F. B. Zoltowski ở Woomera.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10203 Flinders
4354--10203-flinders-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)