User Tools

Site Tools


4355--10364-tainai-la-gi

Tainai
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 3 tháng 11 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10364
Tên thay thế 1994 VR1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9890318
Viễn điểm quỹ đạo 2.4418888
Độ lệch tâm 0.1022038
Chu kỳ quỹ đạo 1204.4655158
Độ bất thường trung bình 61.67147
Độ nghiêng quỹ đạo 1.76427
Kinh độ của điểm nút lên 302.34214
Acgumen của cận điểm 83.07285
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

10364 Tainai (1994 VR1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 11 năm 1994 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10364 Tainai
4355--10364-tainai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)