User Tools

Site Tools


4356--10546-nakanomakoto-la-gi

Nakanomakoto
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 28 tháng 3 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10546
Tên thay thế 1992 FS1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8688543
Viễn điểm quỹ đạo 2.6552597
Độ lệch tâm 0.1738253
Chu kỳ quỹ đạo 1242.6640536
Độ bất thường trung bình 205.72155
Độ nghiêng quỹ đạo 7.15557
Kinh độ của điểm nút lên 104.64647
Acgumen của cận điểm 173.11252
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

10546 Nakanomakoto (1992 FS1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 3 năm 1992 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10546 Nakanomakoto
4356--10546-nakanomakoto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)