User Tools

Site Tools


4357--10722-monari-la-gi

Monari
Khám phá và chỉ định
Nơi khám phá Osservatorio San Vittore
Ngày khám phá 1 tháng 10 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10722
Tên thay thế 1986 TB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8230699
Viễn điểm quỹ đạo 2.8606521
Độ lệch tâm 0.2215294
Chu kỳ quỹ đạo 1309.0013258
Độ bất thường trung bình 17.81652
Độ nghiêng quỹ đạo 14.64866
Kinh độ của điểm nút lên 1.08734
Acgumen của cận điểm 353.82305
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

10722 Monari (1986 TB) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10722 Monari
4357--10722-monari-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)