User Tools

Site Tools


4358--7668-mizunotakao-la-gi

Mizunotakao
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 31 tháng 1 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7668
Tên thay thế 1995 BR3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9644305
Viễn điểm quỹ đạo 2.7809221
Độ lệch tâm 0.1720613
Chu kỳ quỹ đạo 1334.9228309
Độ bất thường trung bình 149.24304
Độ nghiêng quỹ đạo 2.35901
Kinh độ của điểm nút lên 166.34856
Acgumen của cận điểm 75.07130
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

7668 Mizunotakao (1995 BR3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 1 năm 1995 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7668 Mizunotakao
4358--7668-mizunotakao-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)