User Tools

Site Tools


4359--8011-saijokeiichi-la-gi

Saijokeiichi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 29 tháng 11 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8011
Tên thay thế 1989 WG7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1915982
Viễn điểm quỹ đạo 3.0390550
Độ lệch tâm 0.1620174
Chu kỳ quỹ đạo 1544.8536013
Độ bất thường trung bình 109.04160
Độ nghiêng quỹ đạo 1.64965
Kinh độ của điểm nút lên 236.94287
Acgumen của cận điểm 223.87280
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

8011 Saijokeiichi (1989 WG7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 11 năm 1989 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8011 Saijokeiichi
4359--8011-saijokeiichi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)