User Tools

Site Tools


4360--8164-andreasdoppler-la-gi

Andreasdoppler
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8164
Tên thay thế 1990 UO3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0706880
Viễn điểm quỹ đạo 2.4743118
Độ lệch tâm 0.0888061
Chu kỳ quỹ đạo 1251.2791723
Độ bất thường trung bình 305.60100
Độ nghiêng quỹ đạo 4.60085
Kinh độ của điểm nút lên 98.69255
Acgumen của cận điểm 49.66521
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

8164 Andreasdoppler (1990 UO3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1990 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8164 Andreasdoppler
4360--8164-andreasdoppler-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)