User Tools

Site Tools


4361--8315-bajin-la-gi

Bajin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
Nơi khám phá Xinglong
Ngày khám phá 25 tháng 11 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8315
Đặt tên theo Ba Jin
Tên thay thế 1997 WA22
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8339544
Viễn điểm quỹ đạo 2.5933932
Độ lệch tâm 0.1715336
Chu kỳ quỹ đạo 1203.0089660
Độ bất thường trung bình 279.28069
Độ nghiêng quỹ đạo 7.88757
Kinh độ của điểm nút lên 85.62093
Acgumen của cận điểm 182.71835
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

8315 Bajin (1997 WA22) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 11 năm 1997 bởi Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD ở Xinglong. The asteroid in named afrer Chinese writer Ba Jin.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8315 Bajin
4361--8315-bajin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)