User Tools

Site Tools


4362--8477-andrejkiselev-la-gi

Andrejkiselev
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 6 tháng 9 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8477
Tên thay thế 1986 RF7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8478666
Viễn điểm quỹ đạo 2.5581052
Độ lệch tâm 0.1611991
Chu kỳ quỹ đạo 1194.3070567
Độ bất thường trung bình 248.21324
Độ nghiêng quỹ đạo 2.16481
Kinh độ của điểm nút lên 150.04858
Acgumen của cận điểm 170.78529
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

8477 Andrejkiselev (1986 RF7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 9 năm 1986 bởi L. V. Zhuravleva ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8477 Andrejkiselev
4362--8477-andrejkiselev-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)