User Tools

Site Tools


4363--8649-juglans-la-gi

Juglans
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8649
Đặt tên theo Walnut
Tên thay thế 1989 SS2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9567780
Viễn điểm quỹ đạo 2.4555020
Độ lệch tâm 0.1130309
Chu kỳ quỹ đạo 1196.8728505
Độ bất thường trung bình 326.89187
Độ nghiêng quỹ đạo 5.89586
Kinh độ của điểm nút lên 145.14373
Acgumen của cận điểm 135.56766
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

8649 Juglans (1989 SS2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1989 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8649 Juglans
4363--8649-juglans-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)