User Tools

Site Tools


4364--8780-forte-la-gi

8780 Forte (tên chỉ định: 1975 LT) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Mario R. Cesco từ Đài thiên văn Félix Aguilar ở Leoncito Astronomical Complex ở Argentina ngày 13 tháng 6 năm 1975. Nó được đặt theo tên Juan Carlos Forte, nhà thiên văn học Argentina ở Đài thiên văn La Plata.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 8001–9000
  • JPL Small-Body Database Browser
4364--8780-forte-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)