User Tools

Site Tools


4365--8945-cavaradossi-la-gi

Cavaradossi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 1 tháng 2 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8945
Tên thay thế 1997 CM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7803123
Viễn điểm quỹ đạo 3.3954675
Độ lệch tâm 0.0996077
Chu kỳ quỹ đạo 1981.9428490
Độ bất thường trung bình 38.38266
Độ nghiêng quỹ đạo 11.93223
Kinh độ của điểm nút lên 325.74813
Acgumen của cận điểm 167.35684
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

8945 Cavaradossi (1997 CM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 2 năm 1997 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8945 Cavaradossi
4365--8945-cavaradossi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)