User Tools

Site Tools


4366--9060-toyokawa-la-gi

Toyokawa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Otomo
Nơi khám phá Kiyosato
Ngày khám phá 4 tháng 9 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9060
Tên thay thế 1992 RM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7730911
Viễn điểm quỹ đạo 2.6291097
Độ lệch tâm 0.1944524
Chu kỳ quỹ đạo 1192.7741345
Độ bất thường trung bình 283.84433
Độ nghiêng quỹ đạo 2.53096
Kinh độ của điểm nút lên 5.36807
Acgumen của cận điểm 353.78744
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

9060 Toyokawa (1992 RM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 9 năm 1992 bởi S. Otomo ở Kiyosato.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9060 Toyokawa
4366--9060-toyokawa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)