User Tools

Site Tools


4367--9205-eddywally-la-gi

Eddywally
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 10 tháng 8 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9205
Đặt tên theo Eddy Wally
Tên thay thế 1994 PO9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7453196
Viễn điểm quỹ đạo 3.5714414
Độ lệch tâm 0.1307825
Chu kỳ quỹ đạo 2050.1946888
Độ bất thường trung bình 341.96320
Độ nghiêng quỹ đạo 0.59507
Kinh độ của điểm nút lên 112.97395
Acgumen của cận điểm 40.50627
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

9205 Eddywally (1994 PO9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 8 năm 1994 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu. Its name is derived from Belgian performer Eddy Wally.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9205 Eddywally
4367--9205-eddywally-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)