User Tools

Site Tools


4368--9375-omodaka-la-gi

Omodaka
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 16 tháng 4 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9375
Tên thay thế 1993 HK
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1064182
Viễn điểm quỹ đạo 2.7201142
Độ lệch tâm 0.1271505
Chu kỳ quỹ đạo 1369.3241419
Độ bất thường trung bình 37.62361
Độ nghiêng quỹ đạo 3.47218
Kinh độ của điểm nút lên 129.90567
Acgumen của cận điểm 35.79195
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

9375 Omodaka (1993 HK) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 4 năm 1993 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9375 Omodaka
4368--9375-omodaka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)