User Tools

Site Tools


4369--9543-nitra-la-gi

Nitra
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Antal
Nơi khám phá Piszkéstető Station
Ngày khám phá 4 tháng 12 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9543
Đặt tên theo Nitra
Tên thay thế 1983 XN1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7913437
Viễn điểm quỹ đạo 3.2080985
Độ lệch tâm 0.0694656
Chu kỳ quỹ đạo 1897.6658394
Độ bất thường trung bình 270.88541
Độ nghiêng quỹ đạo 8.55605
Kinh độ của điểm nút lên 313.36296
Acgumen của cận điểm 114.60864
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

9543 Nitra (1983 XN1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 12 năm 1983 bởi M. Antal ở Piszkéstető.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9543 Nitra
4369--9543-nitra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)