User Tools

Site Tools


4370--9698-idzerda-la-gi

Idzerda
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 25 tháng 3 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9698
Tên thay thế 2205 T-1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2458666
Viễn điểm quỹ đạo 2.4882954
Độ lệch tâm 0.0512084
Chu kỳ quỹ đạo 1330.2035123
Độ bất thường trung bình 61.10847
Độ nghiêng quỹ đạo 7.36333
Kinh độ của điểm nút lên 7.72975
Acgumen của cận điểm 187.36893
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

9698 Idzerda (2205 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 3 năm 1971 bởi C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels ở Palomar.

The asteroid được đặt tên sau tên Hanso Schotanus à Steringa Idzerda (1885-1944), a Dutch radio pioneer và the first man to make a public broadcast. See also the information ở his transmitter callsign PCGG.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9698 Idzerda
4370--9698-idzerda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)