User Tools

Site Tools


4371--9872-solf-la-gi

Solf
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 27 tháng 2 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9872
Tên thay thế 1992 DJ4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1589458
Viễn điểm quỹ đạo 2.5786328
Độ lệch tâm 0.0885868
Chu kỳ quỹ đạo 1331.6438226
Độ bất thường trung bình 79.84129
Độ nghiêng quỹ đạo 6.59845
Kinh độ của điểm nút lên 7.07704
Acgumen của cận điểm 228.94410
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

9872 Solf (1992 DJ4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 2 năm 1992 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9872 Solf
4371--9872-solf-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)