User Tools

Site Tools


4373--10060-amymilne-la-gi

Amymilne
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 12 tháng 4 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10060
Tên thay thế 1988 GL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9794322
Viễn điểm quỹ đạo 2.9113726
Độ lệch tâm 0.1905495
Chu kỳ quỹ đạo 1396.7668804
Độ bất thường trung bình 66.46130
Độ nghiêng quỹ đạo 15.23078
Kinh độ của điểm nút lên 67.89371
Acgumen của cận điểm 148.97667
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

10060 Amymilne (1988 GL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 4 năm 1988 bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker ở Palomar. Nó được đặt theo tên Amy Rae Milne, a Canadian environmentalist.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10060 Amymilne
4373--10060-amymilne-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)