User Tools

Site Tools


4374--10204-turing-la-gi

Turing
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá ngày 1 tháng 8 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10204
Đặt tên theo Alan Turing
Tên thay thế 1997 PK1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5748530
Viễn điểm quỹ đạo 3.0313504
Độ lệch tâm 0.0814272
Chu kỳ quỹ đạo 1714.1811492
Độ bất thường trung bình 359.00017
Độ nghiêng quỹ đạo 6.90329
Kinh độ của điểm nút lên 143.24019
Acgumen của cận điểm 295.25347
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

10204 Turing (1997 PK1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 8 năm 1997 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10204 Turing
4374--10204-turing-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)