User Tools

Site Tools


4375--10365-kurokawa-la-gi

Kurokawa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 27 tháng 11 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10365
Tên thay thế 1994 WL1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0161916
Viễn điểm quỹ đạo 2.4674614
Độ lệch tâm 0.1006478
Chu kỳ quỹ đạo 1226.0309251
Độ bất thường trung bình 264.70427
Độ nghiêng quỹ đạo 3.33478
Kinh độ của điểm nút lên 269.59910
Acgumen của cận điểm 271.70895
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

10365 Kurokawa (1994 WL1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 11 năm 1994 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10365 Kurokawa
4375--10365-kurokawa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)