User Tools

Site Tools


4376--10547-yosakoi-la-gi

Yosakoi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 2 tháng 5 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10547
Tên thay thế 1992 JF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7959404
Viễn điểm quỹ đạo 2.7924222
Độ lệch tâm 0.2171759
Chu kỳ quỹ đạo 1269.2291298
Độ bất thường trung bình 175.11589
Độ nghiêng quỹ đạo 4.68542
Kinh độ của điểm nút lên 56.29279
Acgumen của cận điểm 235.46712
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

10547 Yosakoi (1992 JF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 5 năm 1992 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10547 Yosakoi
4376--10547-yosakoi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)