User Tools

Site Tools


4377--10725-sukunabikona-la-gi

Sukunabikona
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Suzuki và T. Urata
Nơi khám phá Toyota
Ngày khám phá 22 tháng 11 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10725
Tên thay thế 1986 WB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0192912
Viễn điểm quỹ đạo 2.6141744
Độ lệch tâm 0.1283884
Chu kỳ quỹ đạo 1287.9896114
Độ bất thường trung bình 47.18344
Độ nghiêng quỹ đạo 7.39790
Kinh độ của điểm nút lên 63.89699
Acgumen của cận điểm 342.98291
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

10725 Sukunabikona (1986 WB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 11 năm 1986 bởi K. Suzuki và T. Urata ở Toyota. The name refers to a Shinto kami deity, see Kuebiko.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10725 Sukunabikona
4377--10725-sukunabikona-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)