User Tools

Site Tools


4378--7669-mal-e-la-gi

7669 Malše là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1692.4560137 ngày (4.63 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 4 tháng 8 năm 1995.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 10 tháng 5 năm 2008. 
4378--7669-mal-e-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)