User Tools

Site Tools


4379--8013-gordonmoore-la-gi

Gordonmoore
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 18 tháng 5 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8013
Đặt tên theo Gordon Moore
Tên thay thế 1990 KA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.252845765747185
Viễn điểm quỹ đạo 3.148778321383458
Độ lệch tâm .4307347738257685
Chu kỳ quỹ đạo 1192.539733253295
Độ bất thường trung bình 178.7960657818625
Độ nghiêng quỹ đạo 7.565937527355994
Kinh độ của điểm nút lên 105.6794852665028
Acgumen của cận điểm 146.7415969210589
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.6

8013 Gordonmoore (1990 KA) là một tiểu hành tinh Amor được phát hiện ngày 18 tháng 5 năm 1990 bởi E. F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8013 Gordonmoore
4379--8013-gordonmoore-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)