User Tools

Site Tools


4380--8165-gn-dig-la-gi

8165 Gnädig
Tên
Tên Gnädig
Tên chỉ định 1990 WQ3
Phát hiện
Ngày phát hiện 21 tháng 11 năm 1990
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Lệch tâm (e) 0.2125148
Bán trục lớn (a) 2.2800278 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.7954881 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.7645675 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.44 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 7.58776°
Kinh độ (Ω) 101.67562°
Acgumen (ω) 177.65151°
Độ bất thường trung bình (M) 144.01350°

8165 Gnädig là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1257.5018280 ngày (3.44 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 21 tháng 11 năm 1990.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2008. 
4380--8165-gn-dig-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)